Sitoutuminen partion arvoihin

Partiomenetelmä vastaa kysymykseen, miten partiossa päästään päämäärään. Se siis kuvaa yleisellä tasolla ne toimintatavat, joilla kasvatetaan ”kunnon” kansalaisia. Partiolaisten lupaus, ihanteet ja tunnus kuvaavat partion…

Nousujohteisuus

Partiomenetelmä on partiolle valittu kasvatuskeinojen kokonaisuus, joka koostuu kahdeksasta osa-alueesta. Yksi osa-alue on nousujohteisuus. Nousujohteisuudella partiossa tarkoitetaan sitä, että jokainen yksilö saa sopivan haasteellisia tehtäviä….

Tekemällä oppiminen

Partiomenetelmä on partion kasvatuskeinojen kokonaisuus, jossa on tärkeää, että menetelmän kaikkia keinoja käytetään lasten ja nuorten toiminnassa. Tekemällä oppiminen on lapsen ja nuoren luonnollinen tapa…

Toiminta luonnossa

Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu partion maailmanjärjestöjen partiomenetelmiin.  Partiomenetelmä on kasvatuskeinojen kokonaisuus, jossa kaikki osat ovat yhtä tärkeitä. Toiminta luonnossa on yksi partiomenetelmän osa. Partiossa lapset ja…

Vartiojärjestelmä

Partiossa vartiojärjestelmä ei tarkoita sitä, että yksi on väijyssä ja muut nukkuvat, kuten armeijan käyneet partiolaiset tietävät. Partiossa toimitaan vertaisryhmissä, joissa päätetään yhdessä asioista ja…