Partion jäsenmaksu ja mitä sillä saa vuonna 2023

Partio on edullinen harrastus. Maksamalla 12,25 – 71,50 euroa vuodessa saat osallistua Nummen Eränkävijöiden, Hämeen partiopiirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen.

Jäsenmaksu laskutetaan vuosittain Suomen Partiolaisten toimesta. Liittymisen yhteydessä valitse Kuksasta laskutustavaksi sähköposti.

Lippukunta kerää lisäksi osallistumismaksuja tapahtumiin. Retki- ja leirimaksut vaihtelevat kustannusten mukaisesti.

Tässä artikkelissa on selitetty partioon tutustumisen ja liittymisen periaatteet.

Jäsenmaksuluokat ja jäsenmaksut Nummen Eränkävijöissä 2023

I-jäsen
Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja
kaikki yli 17-vuotiaat. Maksuun sisältyy Partio-lehti ja Täplä.
62,50 €
II-jäsen
Samaa perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.
Tähän maksuun ei sisälly partiolehtiä.
51,50 €
III-jäsen
4-6 vuotiaat perhepartiolaiset. Toiminnassa mukana olevan
vanhemman on oltava I-jäsen.
Tähän maksuun ei sisälly partiolehtiä.
12,25 €
Alle 4-vuotiaat perhepartiolaiset. Toiminnassa mukana olevan
vanhemman on oltava I-jäsen.
0,- €

Partioon tutustuminen

Lapsi, joka ei ole partion jäsen, voi tutustua partioon käymällä viikottaisessa toiminnassa (kokouksissa) kolme kertaa tutustumassa. Tämän jälkeen on tehtävä päätös jäsenyydestä ja, jos partiota halutaan jatkaa, liittyä jäseneksi.

Mikäli lapsi aloittaa partioon tutustumisen retkeltä tai tapahtumasta tai näiden kolmen kokouskerran väliin osuu lippukunnan retki tai tapahtuma, voi lapsi osallistua EVP:nä (Ei Vielä Partiolainen) yhdelle retkelle tai tapahtumaan.

Aikuinen voi tutustua toimintaa kolmen kokouksen ajan. Mikäli partioon tutustuminen alkaa retkeltä, leiriltä tai tapahtumasta tai näiden kolmen kokouskerran väliin osuu lippukunnan leiri, retki tai tapahtuma, voi aikuinen osallistua EVP:nä yhdelle retkelle, leirille tai tapahtumaan.

Kuva papunet.net – selkeää ja saavutettavaa viestintää


Partiovakuutus

Lippukunnan uudet jäsenet ovat vakuutettuina jäsenvakuutuksessa heti, kun lippukunta on ilmoittanut heidät uusiksi jäseniksi Kuksa-rekisteriin. Uusien jäsenten vakuutus on voimassa ilmoituksen saapumisesta jäsenmaksun eräpäivään saakka ja katkeaa, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Jäsen on vakuutettu, kun jäsenmaksu on voimassa.

EVP-vakuutus on voimassa Suomen Partiolaisiin kuulumattomilla henkilöillä partiotoimintaan tutustumisessa. Partiotoiminnalla tarkoitetaan toimintasuunnitelman mukaista toimintaa tai toimintaa, joka on lippukunnan, piirin tai keskusjärjestön johtajan tiedossa.

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, kuitenkin ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää partiopiiri, johon partiolaisen lippukunta kuuluu.

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella tästä linkistä. Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri-Kuksaan (PartioID). Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus!

Nummen Eränkävijöihin voit liittyä tästä.

Hyppää mukaasi elämäsi seikkailuun. Partiossa opitaan tekemällä hyvässä porukassa ja partioharrastuksen voi aloittaa minkä ikäisenä vain!