Vartiojärjestelmä

Partiossa vartiojärjestelmä ei tarkoita sitä, että yksi on väijyssä ja muut nukkuvat, kuten armeijan käyneet partiolaiset tietävät. Partiossa toimitaan vertaisryhmissä, joissa päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta. Näissä pienryhmissä lapsi ja nuori kasvavat toimimaan ryhmän jäsenenä.

Vartiojärjestelmä on osa partion kasvatusjärjestelmää, partiomenetelmää. Partiomenetelmä vastaa kysymykseen, miten partiossa päästään päämäärään. Se siis kuvaa yleisellä tasolla ne toimintatavat, joilla kasvatetaan ”kunnon kansalaisia”.

Vartiojärjestelmässä on keskeistä, että isompi joukko on jaettu pienryhmiin, joukkoa johdetaan ryhmittäin, yleensä ryhmän johtajia apuna käyttäen. Ryhmän jäsen kokee kuuluvansa tiettyyn pienryhmään ja sen kautta isompaan kokonaisuuteen.

Vartiojärjestelmässä on runsaasti soveltamisvaraa partiomenetelmän raameissa, totutut tavat joustavat kun sovelletaan perinteitä kunnioittavasti. Esimerkiksi leirivartiot voivat olla erikseen leirin tarpeiden ja päämäärien mukaan muodostettuja, jolloin ne poikkeavat normaalin viikkotoiminnan vartioista.

Niin tai näin, vartiojärjestelmä kasvattaa toimimaan ryhmässä ja jakamaan vastuuta.

Kuva Joseph Csatari 1981