Turvallisesti yhdessä

Turvallisuus on tärkeää partiossa. Aina.

Partiolaiset harjoittelevat sudenpentuikäisestä saakka ensiavun antamista. Turvallisuus on myös muutakin. Nummen Eränkävijöiden toimintaa ohjaa Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä-ohjeistus. Sen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, lapsen oikeuksien toteutumista ja partiotoiminnan laatua. Turvallisesti yhdessä -ohjeen avulla halutaan varmistaa, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen toteutuu kaikessa partiotoiminnassa. Tärkeää on, että partiossa toimivat ryhmänjohtajat ja aikuiset tietävät, miten he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että kasvuympäristö on lapsia ja nuoria tukeva.

Lippukunnan kaikki täysi-ikäiset ja ryhmänjohtajat suorittavat Turvallisesti yhdessä-koulutuksen. Kurssin avulla perehdytään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä kaltoinkohteluun puuttumiseen. Lisäksi pyydämme ohjeistuksen mukaisesti yksin ryhmää vetäviltä vapaaehtoisen rikostaustan selvityksen. Haluamme varmistaa, että lapsilla ja nuorilla on turvallista harrastaa partiota.

Ohjeistuksen myötä Nummen Eränkävijöissä on nimettynä turva-aikuinen. Turva-aikuinen toimii lippukunnan lasten, nuorten ja aikuisten sekä huoltajien tukena. Turva-aikuiselta voi kysyä neuvoja vaikeissa tilanteissa, joita ovat esim. kiusaamiset tai huoli kaltoinkohtelusta. Jos sinulle herää epäilys tai huoli, älä epäröi ottaa yhteyttä. Selvitetään yhdessä mitä on tapahtunut ja miten asiassa edetään. 

Lisää tietoa Turvallisesti yhdessä-ohjeistuksesta löydät täältä  

https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/


Ystävällisin terveisin
Henna Ylitolonen
Nummen Eränkävijöiden turva-aikuinen
040-5146640
turva@nuer.fi tai henna.ylitolonen@nuer.fi