Tekemällä oppiminen

Partiomenetelmä on partion kasvatuskeinojen kokonaisuus, jossa on tärkeää, että menetelmän kaikkia keinoja käytetään lasten ja nuorten toiminnassa.

Tekemällä oppiminen on lapsen ja nuoren luonnollinen tapa oppia, ja se on yhä pienen lapsen perusoppimismenetelmä. Oppiminen tapahtuu tekemällä ja osallistumalla.

Tekemällä oppimisessa lapsi ja nuori voi kokeilla asioita käytännön ympäristössä, ja hänellä on myös lupa tehdä virheitä ja oppia niiden kautta. Kuten Aristoteles aikoinaan sanoi: ”Asiat, jotka on opittava tekemään, opitaan vain tekemällä niitä.”

Partiossa opitaan kokemisen ja tekemisen kautta. Partiolaisille annetaan tehtävän vaatimat teoreettiset perusteet, jonka jälkeen siirrytään tekemään. Tekeminen on läsnä jokaisessa lauman, joukkueen ja vartion kokouksessa.