Nousujohteisuus

Partiomenetelmä on partiolle valittu kasvatuskeinojen kokonaisuus, joka koostuu kahdeksasta osa-alueesta. Yksi osa-alue on nousujohteisuus.

Nousujohteisuudella partiossa tarkoitetaan sitä, että jokainen yksilö saa sopivan haasteellisia tehtäviä. Partio-ohjelman aktiviteettien vaativuustaso kasvaa ikäkaudesta toiseen, jolloin tehtävät ovat kunkin ikäkauden oppimistavoitteiden mukaisia ja ikäkauden yleiseen kehitysvaiheeseen nähden sopivan haasteellisia.

Lapset ja nuoret eivät kuitenkaan kehity samaa tahtia, ja siksi on tärkeää, että jokainen otetaan huomioon myös yksilönä. Vartiojärjestelmä, eli toiminta pienryhmissä mahdollistaa tämän hyvin, sillä ryhmän jäsenet, vertaisjohtajat ja ryhmän ohjaajat ovat toisilleen tuttuja, jolloin jokaisen tarpeet voidaan huomioida paremmin.

Nousujohteisuus tekee toiminnasta mielenkiintoista ja haastavaa. Se on myös aikuisille partiolaisille hyvä keino oppia uutta ja pitää yllä mielenkiintoa partiotoimintaa kohtaan.

Kannen kuva: papunet.net – selkeää viestintää