Loisto

Hämeen partiopiiri on myöntänyt partiolippukunta Nummen Eränkävijöille Loisto-tunnuksen. Loisto on lippukunnille tarkoitettu laatutyökalu, joka kannustaa, haastaa ja tukee lippukuntia kehittämään toimintaansa monipuolisesti entistä laadukkaammaksi. Loisto tuo partiotoiminnan laadun näkyväksi ja tavoiteltavaksi.


Loiston avulla arvioidaan koko lippukunnan ja sen toimintaryhmien toiminnan laatua lippukunnan, toimintaryhmien ja yksittäisen partiolaisen näkökulmista. Kriteerit on jaoteltu neljään osaan: yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, partio-ohjelman toteuttaminen, laadukas johtaminen sekä lippukunnan viestintä ja organisointi. Työkalun avulla lippukuntaa tarkastellaan partion kasvatustavoitteiden ja arvopohjan, partio-ohjelman ja partiomenetelmän pohjalta, sekä arvioidaan toiminnan riittävää tasalaatuisuutta.