Toiminta luonnossa

Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu partion maailmanjärjestöjen partiomenetelmiin.  Partiomenetelmä on kasvatuskeinojen kokonaisuus, jossa kaikki osat ovat yhtä tärkeitä.

Toiminta luonnossa on yksi partiomenetelmän osa. Partiossa lapset ja nuoret toimivat luonnossa, joka on elämyksellinen toiminta- ja oppimisympäristö. Toiminnan tulisi tapahtua pääasiassa ulkona, ja ryhmät retkeilevät ikäkauden partio-ohjelman mukaisesti. Ryhmät toimivat monipuolisesti eri ympäristöissä eri vuodenaikoina, ja toiminta on ympäristöystävällistä ja luontoa kunnioittavaa.

Luonto on virikkeellinen toimintaympäristö, joka samanaikaisesti inspiroi ja rauhoittaa. Luontokokemukset auttavat meitä ymmärtämään elämän ja elinympäristömme moninaisuutta ja arvoa sekä parantavat mielialaa ja tuovat voimaanuttavaa hyvän olon tunnetta. Moni kokee luontoretkien parantavan hyvinvointia ja elämänlaatua. Toiminta luonnossa auttaa meitä myös konkreettisesti ymmärtämään, kuinka tärkeää vastuunotto elinympäristöstä, sen kunnioittaminen ja huolehtiminen sen säilymisestä tuleville sukupolville on.

Kuva Meeri Rasivirta