Sitoutuminen partion arvoihin

Partiomenetelmä vastaa kysymykseen, miten partiossa päästään päämäärään. Se siis kuvaa yleisellä tasolla ne toimintatavat, joilla kasvatetaan ”kunnon” kansalaisia.

Partiolaisten lupaus, ihanteet ja tunnus kuvaavat partion arvoja. Partion arvopohja on ankkuroitu Partion peruskirjaan, joka määrittelee lisäksi partioliikkeen toimintaperiaatteet, partioihanteet, partiolupauksen ja tunnuksen.

Koska maailma muuttuu, myös Partion peruskirja voi ja sen pitääkin muuttua. Sitoutuminen peruskirjan arvoihin on ja pysyy yhtenä merkittävänä osana partiomenetelmää.