Päivän hyvä työ

Partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell kirjoitti 1908 teoksessaan ”Scouting for Boys” (Partiopojan käsikirja): ”Eräs tärkeä ritarivelvollisuus oli jokapäiväisen hyvän työn suorittaminen”. Rinnastaen partiolaiset ja entisaikojen ritarit hän jatkoi: ”Se on meidänkin velvollisuutemme”.

Jotta jokapäiväinen hyvä työ muistettaisiin, oli siihenkin B-P:llä hyvä neuvo: ”Kun nouset aamulla, muista että sinun on suoritettava hyvä työ jollekin sinä päivänä. Tee solmu nenäliinaasi tai huiviisi muistuttamaan tästä velvollisuudestasi”. Tämän neuvon mukaan partiolaisilla on tapana solmia partiohuivin päähän solmu.

B-P.n mukaan unohtunutta hyvää työtä korvaamaan pitää seuraavana päivänä tehdä kaksi hyvää työtä.

Päivän hyvä työ on yksi osa partiomenetelmää, joka on partion kasvatuskeinojen kokonaisuus. Päivän hyvän työn tarkoituksena on kasvattaa lapsia ja nuoria ottamaan vastuuta itsestään ja muista. Toisten hyvinvointiin tähtäävä toiminta palvelee yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä.

Suomenkieliset lainaukset teoksesta Partiopojan kirja, WS Bookwell Oy, Juva 2002