Aikuinen tuki

Aikuinen tuki on yksi partiomenetelmän kahdeksasta osa-alueesta. Partiomenetelmä on partioliikkeen kehittämä keinojen kokonaisuus päästä partion kasvatustavoitteisiin ja sitä kautta partion päämäärän toteutumiseen. Tätä tukee myös partion arvopohja, jossa suhde muihin ihmisiin merkitsee toisten ihmisten auttamista ja heistä huolehtimista sekä toisten ihmisten kunnioittamista.

Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset toimivat yhdessä. Partion päämäärän mukaisesti partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Aikuiset ovat tukemassa lapsen ja nuoren kasvua, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aikuinen on ennen kaikkea tukija ja mahdollistaja.

Ihan samalla tavalla partioon liittyvä aikuinenkin tarvitsee tukea ja mentorointia, kun hän tulee mukaan toimintaan. Vaikka aikuinen olisi joskus nuorena ollutkin mukana partiossa, on moni asia muuttunut, ja lisäksi käytänteet lippukunnissa ovat erilaisia. Monella toimintaan mukaan tulevalla aikuisella ei ole mitään partiokokemusta, jolloin pelkkä lippukunnan toiminnan opettelu ei riitä, vaan hän tarvitsee myös perehdytyksen partion perusteisiin.

Aikuinen tuki on oleellinen ja vahva osa partiomenetelmää ja partion arkea.

Kuva Suomen Partiolaiset/Mikko Roininen