Tukijasta tekijäksi – aikuisena partiossa

Liityin partioon kaksi vuotta sitten, kun olin vuosia seurannut sivusta vaimoni ja tyttäriemme partioharrastusta ja nähnyt läheltä heidän kehittyvän hyvän harrastuksen parissa. Elämäntilanteeni mahdollisti tukijan roolin vaihtamisen tekijään ja mahdollistajaan.

Minulle tärkeää on se, että partio oikeasti kuuluu kaikille ja että kaikki voivat yhdenvertaisesti osallistua. Siksi aloin puuhaamaan lippukuntaamme erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille suunnattua sisupartiota, sillä sellaista ei ollut koko Hämeenlinnan alueella millään lippukunnalla. Sisupartiotoiminta on meillä nyt ollut käynnissä vuoden, ja se on antanut lapsille ja nuorille hurjasti elämyksiä yhdessä tekemisen ja oppimisen parissa. Minulle se antaa paitsi mahdollisuuden tukea ja mahdollistaa erityislasten ja -nuorten partiotoimintaa, myös melkoisesti tyytyväisyyttä ja hyvän olon tunnetta.

Nummen Eränkävijöiden lippukunnanjohtajana näen tärkeimmiksi tavoitteiksemme partio-ohjelman mukaisen toiminnan mahdollistamisen kaikille ikäryhmille ja toimintamme kehittämisen siten, että se on mahdollisimman laadukasta ja silti hauskaa. Partio on mahtava harrastus, se on ohjattua, tavoitteellista ja nousujohteista kasvamista, ei pelkästään lapsille ja nuorille, vaan myös meille aikuisille.

-Jukka, lippukunnanjohtaja