Monikulttuurinen partiotoiminta

Partiolippukunta Nummen Eränkävijät on käynnistänyt hankkeen monikulttuurisen partiotoiminnan aloittamiseksi Hämeenlinnassa. Kaupungin alueella ei ole tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisia partioryhmiä. Hanke on Partion kokeilukulttuuriryhmän rahoittama, ja se tukee Partion kasvustrategiaa sekä strategiaa Partio kuuluu kaikille.

Hanke lisää avoimuuden ilmapiiriä lippukunnassa, ja sillä vahvistetaan lippukunnan johtajiston positiivista asennetta maahanmuuttajataustaista partiotoimintaa kohtaan sekä osaamista toiminnassa erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten parissa. Onnistuessaan hanke tuo partion yhä useamman ulottuville.

Ensimmäisenä tehtävänä on ollut selvittää, miten kohderyhmä eli Hämeenlinnan kantakaupungin alueen maahanmuuttajataustaiset aikuiset, lapset ja nuoret voidaan parhaiten tavoittaa. Toisena tehtävänä on ollut selvittää, mitkä ovat partioon liittymisen suurimmat esteet kohderyhmässä sekä miten nämä esteet voidaan voittaa.

Ensisijaisena tavoitteena on rekrytoida ja kouluttaa 2-4 maahanmuuttajataustaista partiojohtajaa lippukuntaan, joiden avulla ja joiden kanssa lippukunta voi aloittaa 1-2 toimintaryhmää, joissa on mukana myös maahanmuuttajalapsia ja -nuoria. Tarkoitus ei ole perustaa maahanmuuttajataustaisten omia partioryhmiä, vaan mahdollisimman pian integroida heidät muihin ryhmiin.

Kävimme esittelemässä partiota ja Nummen Eränkävijöitä Hämeen Setlementin järjestämällä kielikurssilla Kumppanuustalolla Hämeenlinnassa

Tehokkain ja todennäköisesti ainoa toimiva tapa maahanmuuttajataustaisten aikuisten rekrytoimiseksi on tavata heitä henkilökohtaisesti ja kertoa heille partiosta. Tässä suurena apuna meille ovat olleet Hämeenlinnan kaupungin Sosiaalisen tuen palvelut sekä Hämeen Setlementti, joilla kummallakin on maahanmuuttajaryhmiä mukana koulutuksissaan.

Lisätietoja hankkeesta: www.nuer.fi/kaikille

Hämeen Setlementin Jenni Tokpanou toimi esittelytilaisuudessa Partion kapulakieli – suomen selkokieli -tulkkina.