Kriisiä, viestintää ja turvaa

Nummen Eränkävijöiden Aikuisena Partioon-koulutus alkaa lähestyä loppuhuipennusta. Ennen viikonlopun yönyliretkeä ja sen valmisteluja perehdyttiin mm kriisiviestintään ja kerrattiin ensiaputaitoja.

Jotta kriisissä viestintä ei pahenna kriisiä, on kriisiviestinnällä ihan omat pelisääntönsä, jotka jokaisen partiojohtajan tulee tietää. Ehkä tärkeintä on se, että kriisitilanteessa vain yksi viestii ulospäin, muut pitävät suunsa ja somensa supussa.

Turva-aikuisen rooli lippukunnassa jää usein liian vähälle huomiolle. Tietävätköhän edes kaikki, että heillä on lippukunnassaan turva-aikuinen, tai että kuka hän on? Turva-aikuisen ensisijainen tehtävä on auttaa, opastaa ja tukea lippukunnan johtajistoa kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Ensiapuharjoitus ulkona on samalla myös mukava happihyppely
Samoajat jäivät seuraamaan AP-vartion koulutusta järjestämänsä ensiapukoulutuksen jälkeen