Kamu tulee partioon

Partiokamu on uusi partiopesti, jossa kamu tulee mukaan toimintaryhmään tukemaan ryhmässä olevaa erityistä huomiota vaativaa lasta tai lapsia. Partiokamu ei ole ryhmän vetäjä, eikä hän ole vastuussa ryhmän toiminnasta, sen suunnittelusta tai toiminnan vetämisestä.

Partiokamu on partioryhmän toiminnan tukija ja mahdollistaja, hän vapauttaa ryhmänvetäjien resurssit varsinaiseen toimintaan. Parhaimmillaan partiokamu on ryhmän tilannetaituri, joka osaa ennakoida ja rohkaista, ja huomioi ensisijaisesti tukea tarvitsevat.

Hämeen Partiopiirin ensimmäinen partiokamukoulutus pidettiin Lahdessa, kouluttajina olivat Riikka Salo ja Jukka Niemi Hämeen Partiopiirin Moninaisuusjaostosta.