Johtajan ABC

Lippukunnan arkeen ja siellä pestissä toimimiseen liittyy paljon käytännön asioita, jotka pitää tuntea tai niistä pitää ainakin olla tietoinen. Partion perusteiden tunteminen tai edes Partiojohtajan peruskoulutus eivät läheskään aina riitä, sillä jokaisella lippukunnalla on runsaasti omia käytänteitä ja toiminnan erityispiirteitä.

Tämän valtavan tietomäärän muistamiseen ja hallinnointiin ulkoa ei voi eikä pidä luottaa, eteenkään vapaaehtoistyössä, jossa kaikilla on paljon muutakin tekemistä kuin partiota.

Hyväksi koettu menetelmä tiedonhallintaan on Lippukunnan johtajan ABC, joka on kattava tietopaketti kaikesta, mitä johtajan tulee tietää ja hallita. Kun opas käsittelee lippukuntaa uuden johtajan näkökulmasta, soveltuu se ihan kaikille lippukunnan johtajille. Toiminnassa jo pitkään mukana olleetkin pystyvät hyödyntämään opasta kaiken kattavana lippukunnan hakuteoksena.

Johtajan ABC on välttämätön lippukunnan arjen työkalu: se edesauttaa selkeiden toimintamallien luomista ja vakiintumista, tukee kaikkia pesteissään ja edesauttaa merkittävästi laadukkaan ja mieluisan partiotoiminnan tekemistä.

Meillä NuErissa Johtajan ABC on liitteineen 64-sivuinen tietopaketti helposti päivitettävänä ja jaettavana sähköisenä versiona. Se helpottaa kaikkien työtä, ja tekee partiosta taas parin piirun verran hauskempaa, kun kaikkien on helpompi toimia.