Nummen Eränkävijöiden ansiomerkki

Nummen Eränkävijät arvostaa johtajiensa, jäsentensä ja tukijoidensa tekemää työtä lippukunnan sekä lasten ja nuorten hyväksi. Tämän haluamme myös konkreettisesti näyttää, joten otamme käyttöön lippukunnan oman ansiomerkkijärjestelmän.

Ansiomerkki voidaan myöntää kelle tahansa lippukunnan jäsenelle ikäkaudesta riippumatta sudenpennusta alkaen. Myöntämisen yleisenä linjauksena on, että partiolaisen panos lippukunnan tai muiden hyväksi on omaan ikäkauteen nähden erityisen merkityksellinen.

Ansiomerkin sijainti partiolaisen paidassa on vasemmanpuoleisen taskun vasemman alareunan alla. Lippukunnan johtajisto on hyväksynyt ansiomerkin myöntämisperusteet kokouksessaan 14.5.2019. Ansiomerkin myöntää vuodeksi kerrallaan valittava ansiomerkkitoimikunta.