Joulukampanja – Tietoa johtajistolle

Lippukuntamme osallistuu tänäkin vuonna Partion merkittävimpään varainhankintakampanjaan, adventtikalenterien ja joulukorttien myyntiin.

Kampanjan myyntitavoitteet tänä vuonna ovat:

 • 1400 adventtikalenteria
 • 700 joulukorttipakettia

Toteutuessaan tavoite tuo lippukunnalle 7 350,- euron tulon.

Taloudellisen merkityksen lisäksi kampanjalla on myös

 • kasvatuksellinen
 • viestinnällinen ja
 • historiallinen merkitys

sekä se antaa ihmisille mahdollisuuden hyväntekeväisyyteen.

Kampanja antaa hyvän tilaisuuden myös Varainhankinta-jäljen tai –aktiviteetin suorittamiseen.

Ohjeet ryhmänjohtajille

Periaate on, että ryhmänjohtajat vastaavat omista ryhmistään, eli

 • huolehtivat lasten turvallisuudesta koko kampanjan ajan
 • motivoivat ryhmänsä ja suunnittelevat kampanjamyynnin toteutuksen ryhmänsä kanssa
 • asettavat ryhmän kanssa ryhmäkohtaiset myyntitavoitteet (vuonna 2018 yksi myyjä myi Suomessa keskimäärin 20 adventtikalenteria)
 • lisäävät ryhmäläisensä Kuksan kampanjan Adventtikalenteri 2019 ryhmiin: https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/adventtikalenteri/tilausjarjestelman-kayttoohjeet/myyjan-lisaaminen-ryhmaan/
 • tilaavat tarvittavan määrän tuotteita kampanjapäälliköiltä
 • jakavat myyjille kampanjakirjeen vietäväksi kotiin ja täytettäväksi siellä, kampanjakirjeitä saa kampanjapäälliköiltä (kamppanjakirje on myös lähetetty sähköpostilla kaikkiin koteihin)
 • huolehtivat, että kampanjakirjeessä olevat tuotetilaukset tulevat täytettyinä ja allekirjoitettuina takaisin ryhmänjohtajalle
 • merkitsevät kullekin myyjälle luovutetut tuotteet Kuksaan: https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/adventtikalenteri/tilausjarjestelman-kayttoohjeet/kalenterien-luovutus-myyjalle/
 • suunnittelevat ja sopivat muiden ryhmien kanssa esim. kauppojen edessä pidettävät myyntitempaukset ja ilmoittavatt ne hyvissä ajoin kampanjapäällikölle, joka merkitsee ne Kuksaan
 • pitävät huolen siitä, että myyjillä on jatkuvasti riittävästi tuotteita myynnissä
 • ilmoittavat MobilePay-myynnit kampanjapäälliköille (erityisen tärkeää, ettei myyjälle tule tuplalaskutusta)
 • merkitsevät kaikkien myyjien myynnit ja palautukset Kuksaan
 • huolehtivat siitä, että myynnit on merkitty Kuksaan viimeistään 4.12.2019 mennessä
 • huolehtivat, että kaikki myymättömät tuotteet on palautettu kampanjapäälliköille ja palautukset on merkitty Kuksaan viimeistään 8.12.2019 – Kuksan pitää olla ajan tasalla
 • kampanja lukitaan Kuksassa sunnuntaina 8.12.2019, eikä sen jålkeen tehtyjä palautuksia voida enää ottaa huomioon, vaan palautttamattomat tuotteet, joita ei ole merkitty ryhmän myyjille myydyiksi, laskutetaan ryhmän johtajilta
 • ilmoittavat MobilePay-myynnit Jukalle
 • ilmoittavat Jukalle myyjät, jotka voidaan laskuttaa; kaikki laskutettavat myyjät ja tuotteet on ilmoitettava kuitenkin viimeistään 8.12.2019

Joulukampanjaa varten on perustettu siihen osallistuvien johtajien WhatsApp-ryhmä tiedottamista, mielipiteenvaihtoa ja kommentointia varten.

Myynti

Myynti tapahtuu ryhmän suunnittelemalla tavalla esim:

 • ovelta ovelle
 • vanhempien työpaikalla
 • sukulaisille, naapureille ja tuttaville
 • myyntitempauksena esim. kaupan edessä (vaatii luvan kaupalta, ja tempaus merkitään hyvissä ajoin Kuksaan)
 • myynti yrityksille (yritykset kannattaa kartoittaa yhdessä ja sopia, kuka lähestyy mitäkin yritystä)

Maksuliikenne

Myyjät keräävät myynnistä saadun käteisen ja pitävät sen itsellään tai luovuttavat huoltajalleen. Käteismyynti laskutetaan Kuksan kautta myyjiltä yhtenä eränä kampanjan päättymisen jälkeen, eli mitään tilityksiä lippukunnalle ei tehdä.

Käteisen lisäksi maksutapana on MobilePay MyShop, jota varten jokainen myyjä saa oman lyhytnumeron ja QR-koodin, jolla myynti kohdistetaan kullekin myyjälle. Asiakkaiden MobilePay:lla maksamat tuotteet on ilmoitettava erikseen kampanjapäälliköille, jotta ne voidaan vähentää myyjälle luovutetuista tuotteista.

Palkinnot                                                                                                               

 • 10 tuotetta myynyt myyjä saa tonttumerkin
 • 18 tuotetta myynyt myyjä saa tonttumerkin ja Koziol-aterinsetin
 • 50 tuotetta myynyt myyjä saa hopeisen tonttumerkin ja Koziol-aterinsetin
 • 100 tuotetta myynyt myyjä saa kultaisen tonttumerkin ja Koziol-aterinsetin

Eniten myynyt ryhmä (myynti suhteessa ryhmän jäsenmäärään) saa palkinnoksi valintansa mukaan joko

 • lippukunnan kustantaman kiipeilytapahtuman Hänkissä  tai
 • lippukunnan kustantaman leffaillan Bio Rexissä (limut ja naposteltavat ml.) tai
 • jokin muu ryhmän valitsema samanarvoinen (n. 10,- €/hlö) valitsema aktiviteetti

Piirin parhaan myyjän kilpailu

 • Paras euromääräinen myyjä Hämeen Partiopiirissä saa 300 euron lahjakortin Scandinavian Outdoor Storeen
 • Toiseksi ja kolmanneksi parhaalle 100 euron lahjakortit

Kattavat ja yksityiskohtaiset ohjeet kampanjasta ja sen toteutuksesta löytyvät: https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/adventtikalenteri/

Tutustu myös huoltajille suunnattuun ohjeistukseen: https://nuer.fi/joulukampanja-huoltajille/

Kaikki tilaukset, lisätilaukset, palautukset, kysymykset ja avunpyynnöt voitte esittää kampanjapäälliköille:

Viivi – joulukampanja@nuer.fi – 044-593 7798

Jukka – joulukampanja@nuer.fi – 040-503 0490

0