Johtotehtävissä Ilves19 partioleirillä

Partioleirit ja retket tarjoavat Vaeltajille (18-22v) ja aikuisille mahdollisuuksia kehittyä johtajana. Lippukuntamme Nummen Eränkävijöiden ohjelmajohtaja Riiski on Ilves19 leirillä Septem Z4 leirilippukunnanjohtajana.

Leirilippukunnan koko Ilveksellä on noin 80 – 120 henkilöä ja alaleiri muodostuu noin 10-12 leirilippukunnasta eli noin 1200 leiriläisestä. Leirilippukunnan johtamisesta Ilveksellä vastaa leirilippukunnan johtokolmikko, johon kuuluu leirilippukunnanjohtaja, leiriohjelmajohtaja sekä leiripestijohtaja.

Leirilippukunnanjohtaja

Leirilippukunnanjohtajan tehtävänä on mahdollistaa jokaiselle osallistujalle mahdollisimman yhdenvertainen leirilippukuntakokemus. Leirilippukunnanjohtaja vastaa siitä, että leirilippukunnan arki on sujuvaa, leirin aikataulua sekä sääntöjä noudatetaan ja että viestintä toimii ja tieto kulkee kaikille leirilippukunnassa. Leirilippukunnanjohtaja on leirilippukunnan sydän. Leirilippukunnanjohtajana oppii aikatauluttamaan asioita, pääsee kehittymään kokonaisuuksien hallitsijana sekä tutustumaan paremmin muihin johtajiin.

Tehtävät ennen leiriä

 • Huolehdit, että olet saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
 • Pidät yhteyttä leirilippukunnan muodostaviin luonnollisiin lippukuntiin.
 • Huolehdit leiritiedotuksesta yhdessä luonnollisten lippukuntien leiriyhdyshenkilöiden kanssa.
 • Järjestät leirilippukunnan johtajiston tapaamisen mm. toimintatapojen, vastuiden ja varusteiden sopimiseksi.
 • Tutustut leirilippukuntaasi tuleviin johtajiin sekä leirilippukuntasi mahdollisiin erityistarpeisiin.
 • Varmistat että leirilippukunta on nimennyt itselleen EA-vastaavan sekä turva-aikuisen.
 • Huolehdit että leirilippukunnalla on sen tarvitsevat tavarat käytössään ja ne tulevat mukaan leirille.
 • Organisoit vanhempainillan leirilippukunnan muiden johtajien avustuksella sekä markkinoit ilmoittautumista yhdessä lippukuntien kanssa.

Leirillä

 • Johdat leirilippukuntaa yhdessä leiriohjelmajohtajan ja leiripestijohtajan kanssa.
 • Osallistut alaleirin päivittäisiin llpkj-palavereihin.
 • Järjestät tarpeen mukaan leirilippukunnan johtajiston kokouksen.
 • Toimit tiedonvälittäjänäjä leirilippukunnan ja alaleirin välillä.
 • Huolehdit leirilippukuntantalaistesi onnistuneesta leirikokemuksesta.
 • Pidät huolta päiväohjelmasta ja aikatauluista yhdessä ohjelmajohtajan kanssa.
 • Järjestelet yhteisohjelmiin siirtymiset ohjeiden mukaisesti.
 • Huolehdit, että leirilippukunta perehtyy ja noudattaa leirin sääntöjä ja ohjeita.
 • Sinulla on koko ajan tieto leirilippukuntasi henkilövahvuudesta ja leiristä mahdollisesti poistuvista.
 • Huolehdit leirilippukunnan turvallisuudesta ja siitä, että leirilippukunta on jokaiselle mukava paikka.
 • Pyydät tarvittaessa tukea leirilippukuntasi arjen toimintaan.
 • Pidät huolen omasta jaksamisestasi – pyydät vapaata kun tarvitset.
 • Huolehdit että leirilippukunnan leirialue jää siistiksi leiriläisten poistuttua.

Leirin jälkeen

 • Kiität oman leirilippukuntasi johtajistoa.
 • Huolehdit että leirilippukunnan tavarat palautuvat huollettuina paikoilleen.
 • Annat palautetta leirilippukunnan ja alaleirin toimivuudesta yhteistyössä leiriohjelmajohtajan ja leiripestijohtajan kanssa.

Lähde: https://www.ilves19.fi/