Pestikuvaukset kuntoon

Pestit ja pestaaminen ovat olennainen osa partiotoimintaa. Jotta lippukunta voi toteuttaa laadukasta ja kattavaa partiotoimintaa, tarvitaan riittävästi osaavia ja motivoituneita aikuisia vapaaehtoisia.

Jokaisella pestissä olevalla on oikeus tietää, mitkä ovat hänen tehtävänsä, mitä resursseja hänellä on käytettävissään pestinsä hoitamiseen, keneltä hän saa tukea pestissään, kenelle hän vastaa pestistään ja kuinka pitkä pesti on.

Ihan yhtä tärkeää kuin se, että pestinhaltija tietää, mitä häneltä odotetaan on se, että pestaaja tietää, mitä pestinhaltija odottaa pestiltään ja miten hän haluaa kehittyä siinä.

Jokaisen pestinhaltijan kanssa käytävässä pestikeskustelussa sovitaan kaikki pestiin liittyvät asiat ja luodaan edellytykset pestin menestyksekkäälle hoitamiselle.

Nummen Eränkävijät on uusinut kaikki pestikuvauksensa ja laatinut muutaman uuden siten, että kaikilla pesteillä on selkeä kuvaus tehtävistä, odotuksista, tuesta ja tarvittavasta osaamisesta ja koulutuksesta. Näitä pestikuvauksia meillä on nyt yhteensä 23 kpl.